Biological control of bark beetle

Biological control of bark beetleAs part of entomopathogenic fungi research, the team of the Institute of Entomology successfully isolated several strains of Beauveria fungi from unaffected forest in South Bohemia. Those strains show promising application in forestry - more specifically as possible means in forest protection against bark beatle and weevils. Focus of this project is development of technology that can restore natural balance of beetle and its predator. Currently various experiments are conducted both in defined laboratory conditions as well as in critically affected forest parts. Multidisciplinary preparation and evaluation are needed and as such we closely collaborate with Mycotech s.r.o. Opava, Czech State Forest /Lesy České republiky, s.p. (LČR)/, and several other specialized departments of Biology Centre, Czech Academy of Sciences, České Budějovice, Czech Republic.

Biologický boj proti kůrovci

V rámci výzkumu entomopatogenních hub izoloval tým Entomologického ústavu úspěšně několik kmenů hub rodu Beauveria z nedotčeného lesa v jižních Čechách. Tyto kmeny vykazují slibné uplatnění v lesnictví - konkrétněji možné jakožto prostředky v ochraně lesa před kůrovcem a nosatci. Tento projekt se zaměřuje na vývoj technologie, která dokáže obnovit přirozenou rovnováhu mezi broukem a jeho predátorem. V současné době probíhají různé experimenty a to jak ve uzavřených laboratorních podmínkách, tak i v kriticky zasažených lesních částech. Vzhledem k náročné přípravě i vyhodnocování experimentů je nutná multidisciplinární spolupráce, kterou realizujeme v součinnosti s Mycotech s.r.o. Opava, Lesy České republiky, s.p. (LČR) a několika dalších specializovaných pracovišť Biologického centra, Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.

Research and Development MetaboAuto®